Sa 7000 ovaca i koza, ovaj tim majke i kćeri igra ulogu u kalifornijskoj borbi protiv požara

Bianca i Andrée Soares prevoze svoje stado u područja sklona šumskim požarima gdje životinje jedu suhu vegetaciju koja može potaknuti plamen u blizini domova i poduzeća.